Inschrijven?

Wanneer u zich wilt inschrijven voor kinderopvang bij Kinderopvang Lucky kunt u het inschrijfformulier in vullen.

Gegevens ouder/voogd:
Naam eerste ouder/voogd
Adres
Postcode
Plaats
Tel. nummer
Uw email-adres
Werkgever
BSN*
Geboortedatum

Vul het volgende veld in, indien van toepassing.
Naam tweede ouder/voogd
Adres
Postcode
Plaats
Tel. nummer
Uw email-adres
Werkgever
BSN*
Geboortedatum

Heeft u een AVP (WA) verzekering
Verzekeringsmaatschappij
Bankrekeningnummer

Gegevens kind(eren):
Naam kind 1
(Verwachte) Geboortedatum
BSN* (indien bekend)

Vul het volgende veld in, indien van toepassing.
Naam kind 2
(Verwachte) Geboortedatum
BSN* (indien bekend)

Naam kind 3
(Verwachte) Geboortedatum
BSN* (indien bekend)

Gegevens school:
Naam/namen van kind/kinderen
Naam school
Adres
Telefoonnummer

Bijzonderheden/opmerkingen

*BSN is burgerservicenummer, voorheen Sofinummer.